Marketing - Základy marketingu 1. - Učebnice studenta

Odborné předměty pro SOŠ

Marketing - Základy marketingu 1. - Učebnice studenta

Běžná cena: 220,- Kč
Vaše cena: 195,- Kč

Marketing - Základy marketingu 1. - Učebnice studenta

Autor: Moudrý Marek

EAN kód: 9788074022180
ISBN kód: 978-80-7402-218-0
Nakladatel: Computer Media
Vydáno: 2015
Počet stran: 80
Hmotnost: 0,340
Rozměr: 215 x 297 mm
Stav: Nové zboží
Vazba: Měkká vazba
Foto nebo ilustrace: Barevné

Titul zohledňuje stanovený obsah učiva marketingu vycházející z RVP 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání. Doporučená hodinová dotace je 2 hod/týdně ve 3. ročníku. Učebnice poskytuje čtenářům základ marketingového myšlení a vědomí, že marketing je objektivně nutná metoda řízení firem, a zároveň má za cíl iniciovat ve studentech snahu o další poznávání této disciplíny. Kniha vede k rozvíjení schopností ekonomického myšlení a usnadňuje pochopení marketingových činností ve firmě. Studenti se seznámí s marketingovými koncepcemi, marketingovým mixem a jeho částmi. Ujasní si význam marketingového řízení a získají základní předpoklady k pochopení trhu, rozlišení marketingového prostředí a na základě znalostí marketingových komunikací dokáží kriticky vyhodnotit reklamní sdělení a publicitu. Publikace naučí studenty efektivně pracovat s informacemi, což umožňuje získávat i kriticky vyhodnocovat informace nutné k úspěšnému působení firmy na trhu. Charakter učebnice Jedná se o moderně pojatý titul v podobě pracovní učebnice studenta, kde učivo tématu je doplněno prázdnými místy určenými pro vlastní zápisy studenta. Takto koncipovaná učebnice splňuje požadavky kladené na moderní výuku. Student má k dispozici špičkově připravenou pracovní učebnici, do níž si sám doplňuje důležité pasáže, na které vyučující ve svém výkladu upozorňuje. Student se tak spolupodílí na vzniku „své“ učebnice, kterou nebude vnímat pouze jako odborný text. Atraktivita učebnice pro mladé spočívá v poutavé grafice a velkém množství zajímavostí i praktických příkladů. Titul rovněž splňuje požadavky na výuku, které klade kontrolní hospitační subjekt: student aktivně používá kvalitní učebnici a pracuje i s vlastními pracovní zápisy, čímž je interaktivně zapojován do výuky. Učebnice studenta je rozdělena na dva díly a obsahuje výklad učiva volná místa v učebnici pro doplňování učiva (zápis v hodině) otázky k opakování a pochopení učiva vč. oddychových forem opakování probrané látky grafy, tabulky, obrázky, křížovky a odkazy na webové stránky netradiční aktivizační metody vedoucí k lepšímu pochopení výuky

Charakteristika jednotlivých kapitol
1. díl
1. PODSTATA MARKETINGU
Seznámení s podstatou marketingu, podnikatelskými koncepcemi a postavením marketingu v tržní ekonomice.

2. MARKETING A TRH
Charakteristika trhu a marketingových přístupů k trhu.

3. MARKETINGOVÉ PROSTŘEDÍ
Podrobná charakteristika marketingového prostředí, zaměření na vlivy působící na firmu.

4. MARKETINGOVÉ ŘÍZENÍ
Aplikace znalosti marketingového prostředí do marketingového řízení s poukazem na základní marketingové strategie a analýzy.

5. MARKETINGOVÝ VÝZKUM
Marketingový výzkum a dotazníková forma zjišťování informací.


2. díl
6. VÝROBEK
Charakteristika výrobku, marketingový pohled na výrobek a jeho části jako např. obal a značka. Kapitola se podrobně věnuje ochranným známkám a životnímu cyklu výrobku.

7. CENA
Pohled na cenu z pozice výrobce i spotřebitele. Cena je charakterizována z hlediska firemních cílů a strategií.

8. DISTRIBUCE
Charakteristika distribuce z hlediska přímé a nepřímé distribuční cesty. Důraz je kladen na jednotlivé typy maloobchodních jednotek.

9. PROPAGACE
Propagace z pohledu marketingové komunikace se spotřebitelem. Podrobně popisuje jednotlivé složky komunikačního mixu jako reklama, podpora prodeje, přímý marketing, osobní prodej a public relations.

Dostupnost: skladem celkem 4 ks, odesíláme do 24 hodin

Dále vám můžeme nabídnout:

Příklady z marketingu a jejich řešení
Vydrová Jaruše, ISBN: 80-7168-560-7, Fortuna
Jak děláme marketing Metodika zavádění transformačního marketingu v ČR
Glosar Alois, ISBN: 80-902235-4-0, Institut průmyslového inženýrství
Marketing
Vysekalová Jitka a kolektiv, ISBN: 80-7168-979-3 , Fortuna
Marketing pro SŠ a VOŠ
Vysekalová Jitka, ISBN: , Fortuna
Kuchařské práce - Technologie 2. díl učebnice pro OU
Čermáková Ludmila, Vybíralová Ivana , ISBN: 80-7320-053-8, Parta
Marketing-studie z mezinárodní praxe
Koprlová Jana, Koprla Miroslav , ISBN: 9788073500849, Newsletter
Patologie Učebnice pro zdravotní školy a bakalářské studium
Stříteský Jan, ISBN: 80-86297-06-3, Epava
Truhlářské práce - Technologie 2. a 3.r. učebnice pro OU 2.díl
Liška Jan, PhDr. , ISBN: 80-7320-019-8, Parta
Učebnice účetnictví 2012 2.díl
Štohl Pavel, ISBN: 978-80-87237-48-9, ŠTOHL
Angličtina 8 ZŠ a VG učebnice way to win
Betáková, Dvořáková, ISBN: 978-80-7238-399-3, Fraus
Angličtina 9 ZŠ a VG učebnice
Betáková L., Dvořáková K., ISBN: 978-80-7238-673-4, Fraus
AutoCAD 2006 Učebnice
Fořt Petr, ISBN: 80-251-1014-1, Computer Press
Heute haben wir Deutsch 1 učebnice Jirco
Koučimská M., Jelínek S., ISBN: 80-86550-16-8 , Jirco
Heute haben wir Deutsch 2 - Učebnice
Kouřimská M., Jelínek S., ISBN: 978-80-86550-40-4, Albra