Matematika pro tříleté UO SOU 3.díl

Matematika a geometrie

Matematika pro tříleté UO SOU 3.díl

Běžná cena: 130,- Kč
Vaše cena: 97,- Kč

Matematika pro tříleté UO SOU 3.díl

Autor: Calda Emil

EAN kód: 9788071962953
Nakladatel: Prometheus
Vydáno: 2004
Počet stran: 196
Rozměr: 145 x 200 mm
Stav: Nové zboží
Vazba: Měkká vazba
Foto nebo ilustrace: Černobílé

Zatímco první dva díly této učebnice jsou společné pro obory dvouleté i tříleté, je závěrečný díl určen pouze oborům tříletým. Svým zpracováním a způsobem výkladu na přecházející díly úzce navazuje. Značná část je věnována opakování a prohloubení učiva, které se procvičuje na příkladech, jejichž numerické výpočty jsou prováděny na kalkulačce.
Úvodní kapitola je zaměřena na opakování učiva z 2. ročníku, tzn. řešení kvadratických rovnic, soustav lineárních rovnic a nerovnic. V druhé kapitole jsou obecné poznatky o funkcích (funkce rostoucí a klesající, maximum a minimum funkce), podrobně je probírána funkce lineární a kvadratická; v rámci rozšiřujícího učiva se žáci seznamují s funkcí exponenciální a logaritmickou a dekadickými logaritmy. Třetí kapitola se podrobně zabývá goniometrickými funkcemi obecného úhlu a jejich použitím v úlohách, ve kterých se také využívá trigonometrický vzorec pro obsah trojúhelníku. Učivo této kapitoly je rozšířeno o sinovou a kosinovou větu a jejich aplikace. Ve čtvrté kapitole se žáci seznamují se základy statistiky a učí se porozumět různým druhům statistických diagramů, kterým je v příkladech využívajících Statistickou ročenku věnována velká pozornost. Kapitola je rozšířena o základy počtu pravděpodobnosti. Toto rozšířené učivo je stejně jako
v předcházejících kapitolách graficky vyznačeno na okrajích stránek. V závěru každé kapitoly (s výjimkou první) je uvedeno souhrnné opakování a kontrolní test tvořený deseti příklady. Pro každý příklad kontrolního testu je uvedeno pět možných výsledků, z nichž pouze jeden je správný. Učebnice obsahuje asi sto podrobně vyřešených příkladů a ke dvěma stům úloh k procvičení jsou uvedeny výsledky.

Dostupnost: skladem celkem 9 ks, odesíláme do 24 hodin

Dále vám můžeme nabídnout:

Matematika pro dvouleté a tříleté UO SOU 2.díl
Calda Emil, ISBN: 80-7196-260-0, Prometheus
Matematika pro 2.ročník ZŠ, 3.díl, prac.učebnice
Hejný M., Jirotková D. a kolektiv, ISBN: , Fraus
Matematika - Maturitní testy nanečisto
Bayer M., Matasová B., Mlčůch J., Zdražilová H., ISBN: 978-80-7402-170-1, Computer Media
Matematika pro SOŠ a studijní obory SOU, 1. část
Calda Emil, Petránek Oldřich, Řepová Jana, ISBN: 978-80-7196-405-6, Prometheus
Aplikovaná matematika - Vybrané kapitoly pro studující farmacie
Klemera Petr, ISBN: 978-80-246-0303-9, Karolinum
Matematika pro 2.ročník ZŠ,1.díl prac.učebnice
Hejný M., Jirotková D. a kolektiv, ISBN: , Fraus
Odmaturuj! z matematiky 2
Čermák Pavel, ISBN: 80-86285-84-7, didaktis
Písemky z matematiky SŠ
Halouzka A., ISBN: 80-86960-00-5, Scientia
Repetitorium středoškolské algebry v příkladech
Janeček František, ISBN: 978-80-86960-32-6, Scientia
Sbírka úloh z matematiky pro SOŠ a SO SOU 2. část
Jirásek František a kolektiv, ISBN: 978-80-7196-322-6, Prometheus
Sbírka úloh z matematiky pro SOŠ, SOU a nástavbové studium
Hudcová Milada, Kubičíková Libuše, ISBN: 978-80-7196-318-9, PROMETHEUS