Matematika pro dvouleté a tříleté UO SOU 2.díl

Matematika a geometrie

Matematika pro dvouleté a tříleté UO SOU 2.díl

Běžná cena: 130,- Kč
Vaše cena: 104,- Kč

Matematika pro dvouleté a tříleté UO SOU 2.díl

Autor: Calda Emil

EAN kód: 9788071962601
ISBN kód: 80-7196-260-0
Nakladatel: Prometheus
Vydáno: 2003
Počet stran: 204
Rozměr: 145 x 200 mm
Stav: Nové zboží
Vazba: Měkká vazba
Foto nebo ilustrace: Černobílé

Druhý díl učebnice, stejně jako díl první, je určen oborům dvouletým i tříletým, ale díky přehlednému grafickému označení je jasně patrné, které partie jsou společné a které jsou jen pro obory tříleté. Celkovým pojetím a způsobem výkladu navazuje tento druhý díl na díl předcházející. Dále rozšiřuje a prohlubuje znalosti ze základní školy, klade důraz na využívání získaných poznatků v praxi a věnuje patřičnou pozornost i práci s kalkulačkou. V úvodní kapitole se opakuje učivo o lineárních rovnicích a jejich užití k řešení slovních úloh. Ve druhé kapitole se přechází k rovnicím kvadratickým, k rovnicím s neznámou ve jmenovateli a příslušným úlohám slovním. Kapitola třetí obsahuje učivo o soustavách rovnic o dvou i třech neznámých a soustavách nerovnic o jedné neznámé. V kapitole čtvrté se po úvodních článcích věnovaných obecnému pojmu funkce a jejímu grafu podrobně probírají funkce lineární, kvadratická, nepřímá úměrnost a funkce goniometrické v rozmezí 0° až 360°. Grafy funkcí jsou využívány ke grafickému řešení soustavy dvou rovnic a také rovnice kvadratické. Obsahem závěrečné kapitoly je stereometrie. V prvních dvou článcích se probírají vzájemné polohy přímek a rovin a jejich odchylky, články následující jsou věnovány výpočtům povrchů a objemů těles. V závěru každé kapitoly je souhrnné opakování a kontrolní test, v němž studenti v každém z deseti příkladů určují správný výsledek z pěti možností. Učebnice obsahuje bohatý příkladový materiál, je v ní cca 300 příkladů určených k procvičení a kromě toho i cca 120 úloh podrobně vyřešených.

Dostupnost: skladem celkem 16 ks, odesíláme do 24 hodin

Dále vám můžeme nabídnout:

Matematika pro tříleté UO SOU 3.díl
Calda Emil, ISBN: , Prometheus
Matematika pro 2.ročník ZŠ, 3.díl, prac.učebnice
Hejný M., Jirotková D. a kolektiv, ISBN: , Fraus
Matematika pro 2.ročník ZŠ,1.díl prac.učebnice
Hejný M., Jirotková D. a kolektiv, ISBN: , Fraus
Aplikovaná matematika - Vybrané kapitoly pro studující farmacie
Klemera Petr, ISBN: 978-80-246-0303-9, Karolinum
Matematika - Maturitní testy nanečisto
Bayer M., Matasová B., Mlčůch J., Zdražilová H., ISBN: 978-80-7402-170-1, Computer Media
Matematika pro SOŠ a studijní obory SOU, 1. část
Calda Emil, Petránek Oldřich, Řepová Jana, ISBN: 978-80-7196-405-6, Prometheus
Učebnice účetnictví 2012 2.díl
Štohl Pavel, ISBN: , ŠTOHL
Český jazyk 2 nově PS 2.díl Nová škola
Fukanová Jaroslava, ISBN: 8072890778, Nová škola
S počítačem nejen k maturitě - 2.díl
Navrátil Pavel, Jiříček Michal, ISBN: 978-80-7402-253-1, Computer Media
Společenské vědy pro SŠ 2.díl - pracovní sešit
Dufek Pavel, Kneblová Eva, Kundt Radek, ISBN: 978-80-7358-153-4, DIDAKTIS
Truhlářské práce - Technologie 2. a 3.r. učebnice pro OU 2.díl
Liška Jan, PhDr. , ISBN: 80-7320-019-8, Parta
100 nejkrásnějších měst Severní Ameriky
kolektiv autorů, ISBN: 978-80-7234-853-4, Rebo
100 nejkrásnějších muzeí světa
kolektiv autorů, ISBN: 80-7234-456-0, Rebo
12
Gladstone William, ISBN: 978-80-87374-10-8, Plejáda