Právní změny nájemního bydlení od 1. 11. 2011

Právnická literatura

Právní změny nájemního bydlení od 1. 11. 2011

Běžná cena: 130,- Kč
Vaše cena: 115,- Kč

Právní změny nájemního bydlení od 1. 11. 2011

Autor: Křeček Stanislav

EAN kód: 9788087212813
ISBN kód: 978-80-87212-81-3
Nakladatel: Leges
Vydáno: 2011
Počet stran: 80
Rozměr: 145 x 205 mm
Stav: Nové zboží
Vazba: Měkká vazba

Příručka přináší podrobný rozbor novely části občanského zákoníku pojednávající o nájmu bytu (§ 685–719), která z větší části nabude účinnosti dne 1. 11. 2011.

Novela představuje největší zásah do práv k bytu od velké novely občanského zákoníku z počátku devadesátých let; přináší především zpřísnění postavení nájemce posílením práv pronajímatelů. 

Formou komentáře je přiblížen smysl každého ustanovení příslušné pasáže občanského zákoníku. Podrobně jsou rozebrány obsažené instituty, zmíněna jsou dosavadní znění dosud platných zákonných ustanovení v konfrontaci se změnami, které s sebou novela přináší. Provedené změny autor demonstruje na praktických příkladech. Dále cituje nejvýznamnější rozhodnutí soudů, především Nejvyššího soudu ČR, která se k dané problematice vztahují. Často se jedná o nejnovější, dosud nikde nepublikovaná rozhodnutí.

Na závěr jsou uvedeny související změny v zákoně č. 102/1992 Sb. 

Publikace je určena široké veřejnosti – pronajímatelům, nájemcům a jejich právním zástupcům, uplatní se však i jako učební pomůcka pro studenty.

Dostupnost: skladem celkem 1 ks, odesíláme do 24 hodin

Dále vám můžeme nabídnout:

Míšeňská právní kniha
Spáčil Vladimír, Spáčilová Libuše , ISBN: 978-80-7182-280-6, Nakladatelství Olomouc
Právní předpisy nejen pro hlavní, vrchní...sestry
Vondráček Lubomír, ISBN: 80-247-1198-2, Grada
Sociologie pro právníky
Mucha Ivan , ISBN: 978-80-7380-288-2 , Aleš Čeněk
Základy správního práva
Kindl M., Kramář K., Rajchl J., Telecký D., ISBN: 978-80-7380-190-8, Aleš Čeněk
Základy státoprávní teorie, ekonomie a ekonomiky
Eichler Bohuslav, Ryska Radovan, Svoboda Vladimír, ISBN: 978-80-7373-004-8, Fortuna
Zákon o silničním provozu S komentářem a judikaturou
Kučerová Helena , ISBN: 9788087576014 , Leges
Advokát v EU
Balík Stanislav, Král Václav, ISBN: 80-86473-64-3, Aleš Čeněk
Aktuální otázky rozhodčího řízení
Kocina Jan, Poláček Bohumil , ISBN: 978-80-7380-349-0, Aleš Čeněk
Boj za právo I. a II.
Černý Jan Matěj , ISBN: 978-80-246-1159-4, Karolinum
Evropská ústava s úvodním komentářem
Nolč Jiří a kolektiv, ISBN: 80-251-0593-8, CP Books
Moc a právo v evropské politické tradici
Bílý Jiří , ISBN: 978-80-7380-180-9 , Aleš Čeněk
Ochrana spotřebitele v České republice a Evropské unii
Večeřa Jiří, ISBN: 978-80-87576-34-2, Legal
Problematika ochrany osob a majetku z pohledu soukromého a veřejného práva
Plecitý Vladimír, ISBN: 978-80-7380-247-9, Aleš Čeněk
Soukromé právo v pohybu
Eliáš Karel editor , ISBN: 80-86898-31-8, Aleš Čeněk