Dějiny moderní doby I. díl

Dějepis

Dějiny moderní doby I. díl

Běžná cena: 119,- Kč
Vaše cena: 99,- Kč

Dějiny moderní doby I. díl

Autor: Pečenka M., Augusta P.

EAN kód: 9788086490892
ISBN kód: 978-80-86490-89-2
Nakladatel: Práce
Hmotnost: 0,290
Rozměr: 203 x 291 mm

  • Devítidílná dějepisná řada učebnic spolu s pracovními sešity pro ZŠ a víceletá gymnázia má již ve školách své stálé místo. Zachycuje dějinný vývoj od pravěku až do konce 80. let 20. století.
  • Netradiční koncepce předkládá žákům ""živý obraz minulých věků a vzbuzuje v nich spíše zájem o historii, než aby je uvedla pouze do nezáživné říše dat, jmen a událostí"".
  • Autoři vsadili na čtivou, svižnou a beletrizující fomu textu ""zalidněnou historickými postavami"", odlehčenou legendami a mýty. K tomuto nemalou měrou přispívá jak samotný výběr učiva, tak jeho interpretace. Rovněž nelze opomenout spoustu lákavých a malebných ilustrací J.Petráčka a D.Ježkové, map, časových os a neotřelou grafickou úpravu.
  • Výkladová látka je členěna do praktické a efektivní podoby dvoustran, které tvoří náplň jednotlivých vyučovacích hodin. Kladně lze hodnotit i to, že učebnice vedle stěžejních událostí politických dějin nezapomínají na duchovní kulturu společnosti a dokreslují ji reáliemi všedního dne. Je zde pamatováno i na tzv. bílá místa v učebnicích historie.
  • Základní shrnutí, které by si měl žák zapamatovat, je vhodně graficky zdůrazněno na každé dvoustraně.
  • Nápadité otázky, úkoly a testy, které jsou nedílnou součástí učební látky, přinášejí čtyři pracovní sešity. Každý z nich se vztahuje k jednomu historickému období (pravěk a starověk, středověk, novověk, moderní dějiny) a tvoří vždy ucelený komplet s přislušnými učebnicemi, které získaly ocenění 4.kroměřížského veletrhu COMENIANA a v soutěži Zlatá stuha.Dostupnost: skladem celkem 1 ks, odesíláme do 24 hodin

Dále vám můžeme nabídnout:

Dějiny moderní doby II. díl
Pluňák P., Pečenka M. , ISBN: 8086287270, Práce
Aplikace moderních informačních technologií v ....
Tvrdíková Milena, ISBN: 978-80-247-2728-8, Grada
Jaderná energetika a další problémy moderní civilizace
Baran Václav , ISBN: 80-200-1048-3, Academia
Moderní chirurgické metody léčby obezity+CD
Fried Martin, ISBN: 80-247-0958-9, Grada
Moderní kurandera
Chaya Lucie , ISBN: , MOTTO
Moderní mexická kuchařka
kolektiv, ISBN: 978-80-264-2996-8, CPress
Malované dějiny Evropy
Müller Ondřej, Haškovec Vít , ISBN: , Albatros
Dějepis - Nová doba 2. díl
Vošahlíková Pavla, ISBN: 8086287009, Práce
Dějepis 6 PS Prodos
Schulzová Eva, ISBN: 8072300024, Prodos
Dějepis 8 příručka pro učitele
Skoupý Arnošt, ISBN: 80-7230-045-8, Prodos
Dějepis 8 ZŠ a VG pracovní sešit
kolektiv autorů, ISBN: 978-80-7238-562-1, Fraus
Dějepis I. Člověk a společnost pracovní sešit
Čapka František, Lunerová Jitka, ISBN: 9788086960432, Scientia
Dějepis I.díl Novověk ZŠ
Čapek Vratislav a kol., ISBN: 80-208-0362-9, Práce
Dějepis I.díl Středověk pro ZŠ
Hroch M. a kol., ISBN: 978-80-208-0333-7 , Práce
Dějepis II.díl Novověk pro ZŠ
Čapek Vratislav a kol., ISBN: 978-80-208-0362-7, Práce