Ochrana spotřebitele v České republice a Evropské unii

Právnická literatura

Ochrana spotřebitele v České republice a Evropské unii

Běžná cena: 490,- Kč
Vaše cena: 309,- Kč

Ochrana spotřebitele v České republice a Evropské unii

Autor: Večeřa Jiří

EAN kód: 9788087576342
ISBN kód: 978-80-87576-34-2
Nakladatel: Legal
Vydáno: 2013
Počet stran: 268
Hmotnost: 0,34
Rozměr: 145 x 205 mm
Stav: Nové zboží
Vazba: Měkká vazba

Praktická příručka se podrobně věnuje jednotlivým druhům tzv. spotřebitelských smluv, upravených v části první hlavě páté, § 51a a násl. občanského zákoníku, a to obecně nepřípustným ujednáním spotřebitelských smluv, spotřebitelským smlouvám uzavřeným na dálku, smlouvám o finančních službách uzavřeným na dálku, smlouvám uzavřeným mimo provozovnu dodavatele a smlouvám, ve kterých se sjednává dočasné užívání ubytovacího zařízení nebo s tím spojené služby. Bližšímu rozboru je následně podroben vliv evropského práva včetně judikatury Soudního dvora EU na některé obecné smluvní typy občanského zákoníku, kde europeizaci podléhají zejména některé aspekty úpravy smlouvy kupní a smlouvy cestovní. Pozornost je také věnována zvláštnímu typu deliktní odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku a jejímu vztahu k obecné úpravě § 420 a násl. občanského zákoníku.
Tam, kde je to přínosné, nabízí kniha rovněž srovnání s harmonizovanou právní úpravou německou jako právním řádem do značné míry příbuzným českému právu. Německá úprava pojednávaných institutů si v tomto ohledu zasluhuje zvýšenou pozornost, jelikož se vyznačuje nejen větší komplexností a propracovaností než český zákon, ale je k ní rovněž k dispozici nesrovnatelně obsáhlejší penzum judikatury německých soudů, jakož i komentářů a rozborů právní nauky. Toto srovnání proto může být velmi přínosné i pro aplikaci daného institutu v prostředí českého práva.
Závěrečná část knihy mapuje úpravu spotřebitelských smluv v novém občanském zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.). Příručka nabízí nejen orientaci v právní úpravě ochrany spotřebitele v nastupujícím kodexu soukromého práva, který s účinností od 1. 1. 2014 nahradí stávající občanský zákoník, ale zejména poukazuje na změny a má ambici sloužit jako průvodce při přechodu na novou právní úpravu, když zejména upozorňuje na změny oproti stávající úpravě, které budou účastníci spotřebitelských smluvních vztahů nuceni zohlednit a promítnout do realizace svých kontraktů.
Autor se při výkladu soustřeďuje na právní praxi, aby kniha sloužila jako praktická pomůcka spotřebitele při prosazování jeho práv ze spotřebitelské smlouvy. Stejně tak je ovšem určena i pro dodavatele (podnikatele), který takové smlouvy uzavírá se svými zákazníky.

Dostupnost: skladem celkem 1 ks, odesíláme do 24 hodin

Dále vám můžeme nabídnout:

Křivoklátsko - průvodce po České republice
Zíková Marcela, ISBN: , Olympia
Moc a právo v evropské politické tradici
Bílý Jiří , ISBN: 978-80-7380-180-9 , Aleš Čeněk
Euro: jak se vyrovnat s důsledky zavedení jednotné evropské měny
Sear Simon , ISBN: 80-85943-86-7, Management Press
Ochrana člověka za mimořádných událostí pro SŠ
Linhart Petr, ISBN: 978-80-7168-869-3, Fortuna
Ochrana obyvatelstva
Kroupa Miroslav, Říha Milan , ISBN: 80-86795-33-0, Armexpublishing
Vývoj české ústavnosti v letech 1618-1918
Malý Karel, Soukup Ladislav , ISBN: 80-246-1209-7, Karolinum
21 osobností českého herectví
kolektiv autorů, ISBN: 80-87090-02-2, BVD
České vánoční cukroví - Košíček svátečních receptů
Solařová Květuše, ISBN: 978-80-7349-083-6, Pragma
Čítanka k přehledu české literatury 20.století
Prokop Vladimír, ISBN: , O.K.- Soft
Perly minulosti - Oblast Českého lesa
Foud Karel, ISBN: , Nava
Stručný přehled české a světové literatury
Pech Jaroslav, ISBN: 80-205-0561-X, Svoboda
Zákon o silničním provozu S komentářem a judikaturou
Kučerová Helena , ISBN: 9788087576014 , Leges
Advokát v EU
Balík Stanislav, Král Václav, ISBN: 80-86473-64-3, Aleš Čeněk