Management podniku světové třídy

Ekonomie

Management podniku světové třídy

Běžná cena: 198,- Kč
Vaše cena: 145,- Kč

Management podniku světové třídy

Autor: Stýblo Jiří

EAN kód: 9788074310331
ISBN kód: 978-80-7431-033-1
Nakladatel: Professional Publishing
Vydáno: 2010
Počet stran: 152
Rozměr: 167 x 245 mm
Stav: Nové zboží
Vazba: Tvrdá vazba

Svět se mění natolik, že včerejší recepty neplatí“ napsal před několika málo lety C. K. Prahalad. Přesvědčili jsme se zakrátko, že měl pravdu. Mohli bychom s trochou nadsázky dodat, že mnohdy už ani dnešní recepty neplatí. Budoucnost není extrapolací minulosti. Krize mnohým manažerům vzala iluze o jejich dokonalosti, „nekonečném“ růstu ekonomiky a iluzorním trvalém konkurenčním úspěchu. Nedostatečná a hlavně nesprávně načasovaná implementace krizového řízení, podcenění diverzifikace výrobních programů, malá míra inovací, nízká flexibilita pracovní síly, zanedbání hodnototvorných procesů a další skutečnosti nepříznivě ovlivnily ekonomickou situaci. Důsledky těchto jevů, vesměs negativní, napomohly formulování výzev pro postkrizové období řízení. Klíčovým faktorem změn v řízení není nastavení mnoha kritérií pro fungování firmy a vývoje trhu, je to především jejich naprosto důsledné sledování. Aktivní postoj k řešení kritických situací ve firmě je založen na iniciativním hledání východisek. Těžištěm je posílení systémové racionality celého řízení podniku, orientace na učení a tvorbu přidané hodnoty. Bez rehabilitace manažerské etiky, profesionality a erudice se pokroku nedosáhne. V procesu globálních změn současného světa hrají zásadní roli lidé a znalosti. Optimalizace lidských zdrojů je docíleno, když je lidský kapitál sladěn s klíčovými iniciativami organizace za účelem dosažení maximální podnikatelské výkonnosti. Cílem řízení je zajištění byznysu v reálném, ale stále více i v budoucím čase. Manažeři musí změny předem načasovat, iniciovat a řídit. Musejí hledat a nacházet jedinečné kompetence, které vytvářejí pro firmu konkurenční výhodu. Díky obrovskému tempu růstu znalostí se svět orientuje na inovace jako pilíře podnikatelského úspěchu. Vzdělání a dovednosti lidí nejsou ohraničeny prostorem. Rozvoj invence je součástí každé moderní organizace, znakem „knowledge share culture“. Hybateli aktuálního dění ve firmách se stávají talenty. Ekonomická výkonnost, nárůst potenciálu, kvalita řízení a podnikání předpokládají investice do lidského kapitálu. Podcenit sílu poznání a talentů je „fatal mistek“ (McKenzie). Tyto skutečnosti byly podnětem k napsání knihy. Autor se snažil zvolit nejen aktuální (svým pojetím možná někdy méně tradiční) obsah a srozumitelnou formu základního výkladu s příklady. Kniha je určena pro manažerskou praxi, ale také pro studenty manažerských oborů i pro širší odbornou čtenářskou veřejnost. Věřím, že zaujme, bude inspirovat a vyzve ke konfrontaci s vlastními myšlenkami a zkušenostmi čtenáře.

Dostupnost: skladem celkem 1 ks, odesíláme do 24 hodin

Dále vám můžeme nabídnout:

Agenda příštích let - Quo vadis, management?
Jirásek Jaroslav A. , ISBN: 80-86946-04-5, Professional Publishing
Sociologické aspekty managementu
Veselá Jana, Kanioková Veselá Petra, ISBN: , Grada
Management pro SŠ a VOŠ
Maxa Radek, ISBN: 978-80-7373-111-3, Fortuna
Systém managementu jakosti - Využití v laboratoři
Matýsková Miloslava, Zavřelová Jiřína, Matýsek St., ISBN: 80-7013-367-8 , IDV PZ
Čítanka k přehledu světové literatury 20.století
Prokop Vladimír, ISBN: , O.K.- Soft
Hospodářský zeměpis - globální geografické aspekty světového hospodářství
Bičík Ivan a kolektiv, ISBN: 978-80-86034-90-4, Česká geogragická společnost
Tajný kult světové vlády
Icke David , ISBN: 978-80-7651-181-1, Fontána
Aktuál. aspekty ochrany spotřeb.v bank+CD
Zwettlerová Ingrid , ISBN: 978-80-7418-009-5, Key Publishing
Euro v ČR z pohledu ekonomů
Helísek Mojmír a kolektiv , ISBN: 978-80-7380-182-3, Aleš Čeněk
Jak ovládnout finanční trhy Discount, Bonus a Co.
Svoboda Martin , ISBN: 80-251-0763-9, CPress
Jak se žije u Wohllebenů
Wohlleben Peter a Miriam, ISBN: 978-80-907197-8-1, Kazda
Klastry a jejich vliv na výkonnost firem
Pavelková Drahomíra a kolektiv , ISBN: 978-80-247-2689-2, Grada
Marketing-studie z mezinárodní praxe
Koprlová Jana, Koprla Miroslav , ISBN: 9788073500849, Newsletter
Matematika stavebního spoření
Kielar Petr, ISBN: 978-80-86929-63-7, Ekopress
Měnová analýza
Kodera Jan , ISBN: 80-80175-13-8, Melandrium