Brněnské a olomoucké antikvariátní trhy 2021

Rok 2021 byl stejně jako rok 2020 poznamenán epidemií Covid-19, což znamenalo asi o měsíc posunutý kalendářní začátek pořádání našich akcí.  I přes narušení našeho harmonogramu se nám díky využití letních měsíců podařilo uspořádat všechny plánované akce, tj. osm většinou čtyř až pětidenních Olomouckých antikvariátních trhů

včetně těch, které jsme spolupořádali v rámci programu významných akcí Statutárního města Olomouc. Děkujeme Statutárnímu městu Olomouc za vstřícnou spolupráci.

V Brně jsme se obávali nečekaného přesunu ze Zelného trhu (kde se místo nás objevil přes den zakrytý pivní výčep ☹) do zanedbané Františkánské ulice, ale nakonec nás to paradoxně odměnilo vyšším počtem návštěvníků a tím i více knih dostalo druhou šanci!

Jak v Brně tak v Olomouci se návštěvnost zejména prázdninových termínů z minimální posunula do průměrné a cestovatelé si leckdy nadšeni odváželi knihy přes celou republiku.

Fotogalerie z Olomouckých antikvariátních trhů 2021

 

Fotogalerie z Brněnských antikvariátních trhů 2021

VIGES s.r.o., Na Drážce 530, 530 03 Pardubice

IČO: 02712679, účet: 2400552970/2010 u Fio Banky

tel.: 773 377 772    objednavky@ kniznitrhy.cz


V Brně jsme pro vás na adrese
Josefská 1 (klášter Voršilek)
otevřeli novou prodejnu/výdejnu.