Český jazyk pro 6.ročník zš učebnice RVP SPN

Český jazyk a literatura

Český jazyk pro 6.ročník zš učebnice RVP SPN

Běžná cena: 137,- Kč
Vaše cena: 102,- Kč

Český jazyk pro 6.ročník zš učebnice RVP SPN

Autor: Eva Hošnová a kolektiv

EAN kód: 9788072353316
Nakladatel: SPN
Vydáno: 2006
Počet stran: 176
Rozměr: 170 x 240 mm
Stav: Nové zboží
Vazba: Tvrdá vazba
Foto nebo ilustrace: Barevné

Učebnice zachovává strukturu tradiční učebnice. Kromě ustáleného jazykového systému, který učitel od učebnice očekává, zpracovává mezipředmětové vztahy, látku z průřezových témat, posiluje pozitivní motivaci žáka, dbá na různorodost činností, umožňuje sebehodnocení žáka, otestování vlastních dovedností atd. Vedle toho ale učebnice zůstává zásadně systematickou klasickou učebnicí s výkladem učiva, dostatkem cvičení pro školní i domácí práci, se shrnutím základního učiva atd. Speciální pozornost věnuje nově zpracovanému slohovému učivu. Obsah učiva v učebnici pro 6. ročník:
I. Jazyk a jeho útvary, nářečí a nadnářeční útvary, spisovný jazyk
II. Zvuková stránka jazyka - hláskosloví, hláska a písmeno, spisovná výslovnost , slovní přízvuk, zvuková stránka věty (melodie, důraz, tempo a pauzy) III. Nauka o slově - tvoření slov, stavba slova, střídání hlásek při odvozování, pravopis slova (zdvojené souhlásky, skupiny bě, pě, vě, mě, předložky s,z, pravopis i/y) IV. Tvarosloví - slovní druhy, druhy podstatných jmen, druhy přídavných jmen, druhy zájmen, číslovky, slovesa a jejich mluvnické významy (způsob, čas) V. Skladba - větná stavba, základní větné členy "shoda přísudku s podmětem, s několikanásobným podmětem, rozvíjející větné členy (předmět, příslovečné určení, přívlastek), věta jednoduchá a souvětí, tvoření vět, opakování o přímé řeči VI. Sloh a komunikace - vypravování, popis (předmětu, osoby, děje a pracovního postupu), práce s informacemi (výpisky a výtah, encyklopedická hesla, reklamní a propagační texty)

Dostupnost: skladem celkem 1 ks, odesíláme do 24 hodin

Dále vám můžeme nabídnout:

Český jazyk pro 8.ročník zš učebnice RVP SPN
Eva Hošnová a kolektiv, ISBN: , SPN
Český jazyk pro 9.ročník zš učebnice RVP SPN
Eva Hošnová a kolektiv, ISBN: , SPN
Fiesta! 2 učebnice - španělština pro střední a jazykové školy
Králová Jana, Krbcová Milada, Hrubá, ISBN: 80-7238-123-7 , Fraus
Český jazyk 2 Tripolia
Martinková Věra, ISBN: , Tripolia
Český jazyk 3 Fraus/Tripolia
Martinková Věra a kol., ISBN: , Fraus
Český jazyk 3 Tripolia
Martinková Věra, ISBN: , Tripolia
Český jazyk 4 Tripolia
Martinková Věra, ISBN: , Tripolia
Český jazyk a jeho vývoj; Pro žáky ZŠ a studenty
Bauer Alois, ISBN: , Nakl.Olomouc
Český jazyk pro 1.ročník středních škol
Čechová Marie, Kraus Jiří, Svobodová Ivana, ISBN: , SPN
Český jazyk 2 Fraus/Tripolia
Martinková Věra a kol., ISBN: , Fraus
Český jazyk a literatura - Maturitní testy nanečisto
Komsová M., Korostenski M., Ligurská J. a kolektiv, ISBN: 978-80-7402-168-8, Computer Media
Český jazyk pro 1. ročník gymnázií
Kostečka Jiří, ISBN: 80-7235-135-4, SPN
Český jazyk pro 2. ročník gymnázií
Kostečka Jiří, ISBN: , SPN